Aktuality

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

A je tu konec - loučení, smutek i radost spojená s prázdninami a očekáváním.

Přejeme všem dětem i rodičům, aby léto neutíkalo příliš rychle a aby bylo plné krásných zážitků, na které budete vzpomínat po celý život.

Naši budoucí prvňáčci se s námi rozloučili a my jim přejeme "silný vítr do plachet"! Na ostatní kamarády se těšíme zase v září.

Ahoj!

Kolektiv MŠ.

MILÍ ZAMĚSTNANCI,

děkuji i Vám za uplynulý školní rok a nezapomeňte si také odpočinout...

D.

RODINNÉ OSLAVY

Prosíme rodiče,

aby do šaten nenosili pozvánky na oslavy dětí v rodinách.

Nepozvané děti jsou pak opravdu hodně zklamané.

Tento problém byl také řešen na zahajovací schůzce v měsíci září.

 

Děkujeme za pochopení.

Děti a učitelky

ANGLICKÝ JAZYK

Vážení rodiče,

od 9.1. 2019 pokračuje kroužek anglického jazyka.

Bližší informace naleznete v aktualitách.

DĚKUJEME

Děkujeme moc všem rodičům,

kteří sponzorsky přispěli nebo přispějí na akce pořádané školou. Mateřská škola si díky tomu může dovolit organizovat různé výlety, zajistit oslavy s občerstvením a zakoupit drobné dárky pro děti, pořádat divadelní představení, navštěvovat výstavy a mnoho dalšího...

Bez Vašich sponzorských darů bychom tak bohatý kulturní život neměli.

Moc si toho vážíme.

Kolektiv MŠ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování.

Správce osobních údajů: Mateřská škola U Zámku, Chlumec n.C., Poděbradova 636, Chlumec n.C., 503 51

IČ: 75017504; DS: 6zrm2g; telefon: 495 485 262, 733 539 854; e-mail: skolka@msuzamku.cz

Pověřenec pro OÚ: Matěj Novotný, telefon: 737 039 437; e-mail: novotny.nb@gmail.com

 

 

CHŮVA V MŠ

PROJETKY MŠ

"CHŮVA DO MŚ U ZÁMKU"

Projekt MŠMT, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006193.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Bližší informace naleznete v příloze.

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce provedla ve dnech 19.1 - 21.1. 2016 kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na naší škole. V příloze naleznete její závěry.

Čipové zabezpečení školy

Od 1.10.2015 lze do budovy školy vstupovat pouze za pomocí čipů.

Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy 

po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

 

 

 

 

Užívání školní zahrady

Od 1.září 2014 je školní zahrada

určena pouze pro děti,

které navštěvují naši MŠ.

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Zámku
Poděbradova 636/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 495 485 262, 733 539 854

Jídelna: 495 485 272, 778 487 597

Copyright © 2012 MŠ U Zámku | Created by Webové studio Xlibris.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437