Aktuality

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne 4.5. - 5.5. 2020 od 8,30 do 14,30 hodin -  BEZ DĚTÍ.

K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ (viz příloha) je třeba přiložit:

 • rodný list dítěte (kopii)
 • potvrzení o očkování dítěte (viz příloha), lékaři z Chlumce n. C. vystavují na svých tiskopisech

nebo

 • kopii očkovacího průkazu

PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ:

 • datovou schránkou (ID cruvenm)
 • poštou nebo do schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • osobně (dle rezervačního systému)

Děti budou přijímány dle zveřejněných kritérií  (viz příloha).

PLACENÍ "ŠKOLNÉHO"

S ohledem na přerušení provozu MŠ z důvodu karantény bude

"ŠKOLNÉ" za jeden měsíc prominuto (300,-Kč).

V současné době je "pozastavena" i platba za stravné.

Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

RADA MĚSTA CHLUMEC NAD CIDLINOU (NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ)

ROZHODLA O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ÚTERÝ 17.3. 2020 DO ODVOLÁNÍ.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím  - 733 539 854 (na pevné lince 495 485 262 jsem nepravidelně).

řed. školy

UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena od 1.7.2020 do 31.7. 2020.

STARÝ PAPÍR

Vážení rodiče,

do odvolání nebudeme sbírat starý papír.

Výkupní cena je od prosince 2019 0,- Kč.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ

 

 

FOND DĚTÍ

VÁŽENÍ RODIČE, 

dne 5. 9. 2019 proběhla v naší MŠ schůzka, na které jste byli informováni o akcích, které se v tomto školním roce budou konat v MŠ pro vaše děti.

Zde jste si také odsouhlasili, že tyto nadstandardní aktivity budou financovány z peněz, které jste na začátku školního roku zaplatili ve třídách do fondu dětí. (700,- Kč na divadla, výlety včetně dopravy, Mikulášskou a vánoční nadílku, MDD, výstavy, kulturní a vzdělávací programy…)

Pokud jste se výše uvedené schůzky nezúčastnili a máte nějaké nejasnosti k čerpání fondu dětí, obraťte se na ředitelku školy.

                                                                                        Děkujeme

                                                                                        kolektiv MŠ

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

VÁŽENÍ RODIČE,

placení kroužku anglického jazyka bude probíhat v těchto termínech:

 • 21. října 2019

 • 16. prosince 2019

 • 17. února 2020

 • 20. dubna 2020

 • 15. června 2020

  vždy od 16,00 v oranžové třídě.

  Prosíme všechny rodiče o zajištění platby v tyto dny panu Mgr., Bc. J.Mrzenovi. 

  Děkujeme za spolupráci.

RODINNÉ OSLAVY

Prosíme rodiče,

aby do šaten nenosili pozvánky na oslavy dětí v rodinách.

Nepozvané děti jsou pak opravdu hodně zklamané.

Tento problém byl také řešen na zahajovací schůzce v měsíci září.

 

Děkujeme za pochopení.

Děti a učitelky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování.

Správce osobních údajů: Mateřská škola U Zámku, Chlumec n.C., Poděbradova 636, Chlumec n.C., 503 51

IČ: 75017504; DS: 6zrm2g; telefon: 495 485 262, 733 539 854; e-mail: skolka@msuzamku.cz

Pověřenec pro OÚ: Matěj Novotný, telefon: 737 039 437; e-mail: novotny.nb@gmail.com

 

 

PROJEKTY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT"

Projekt MŠMT, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012650

je spolufinancován Evropskou unií.

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Bližší informace naleznete v příloze.

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce provedla ve dnech 19.1 - 21.1. 2016 kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na naší škole. V příloze naleznete její závěry.

Čipové zabezpečení školy

Od 1.10.2015 lze do budovy školy vstupovat pouze za pomocí čipů.

Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy 

po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

 

 

 

 

Užívání školní zahrady

Od 1.září 2014 je školní zahrada

určena pouze pro děti,

které navštěvují naši MŠ.

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Zámku
Poděbradova 636/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 495 485 262, 733 539 854

Jídelna: 495 485 272, 778 487 597

ID datové schránky: cruvenm

Copyright © 2012 MŠ U Zámku | Created by Webové studio Xlibris.cz
Prohlášení o přístupnosti
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437