Aktuality

"ŠKOLNÉ" ZA MĚSÍC DUBEN

S ohledem na omezení provozu mateřské školy v dubnu,

budou za tento měsíc platit "školné" jen děti zákonných zástupců pracujících ve vybraných profesích.

Ostatním dětem je za duben placení "školného" prominuto (0,-Kč).

OTEVŘENÍ MŠ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude obnoven provoz MŠ pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání

a pro děti zákonných zástupců pracujících ve vybraných profesích.

Každé pondělí a čtvrtek ráno bude probíhat testování (LEPU testem) u vchodu do zelené třídy

(hřiště s cestičkami). S ohledem na věk dětí bude nezbytná přítomnost jednoho zákonného zástupce.

Prosíme, počítejte v tyto dny s 15 minutovým zpožděním. Děkujeme za pochopení.

Pokud rodiče předloží zprávu z laboratoře (lékařské potvrzení ...), že dítě prodělalo onemocnění COVID

před méně než 90 dny, testování se neprovádí.

 

Věříme, že s Vaší pomocí to děti zvládnou. 

Kolektiv MŠ

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 budou všichni předškoláci přihlášeni ke stravování. Odhlašování stravy bude probíhat obvyklým způsobem (přes internet, telefonicky, e-mailem).

S ohledem na mimořádná opatření budou děti z oranžové třídy rozděleny takto:

  • všechny holčičky budou v zelené třídě (včetně užívání dětské šatny)
  • všichni kluci zůstanou v oranžové  třídě.  

Děti z červené třídy budou ve své třídě.

Už se na Vás moc těšíme!

ZÁPIS

Zápis dětí do mateřské školy

se uskuteční v pondělí 3. 5. a v úterý 4. 5. 2021 od 8,30 do 14,00 hodin

(pouze zákonní zástupci bez dětí).

PŘIHLÁŠKY SE PŘIJÍMAJÍ V MŠ DLE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU (viz odkaz vlevo).

S SEBOU SI PŘINESTE:

  • rodný list dítěte (stačí i kopie)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • potvrzení o očkování dítěte - viz příloha (lékaři z Chlumce n.C. mají vlastní tiskopis)
  • přihlášku do MŠ - viz příloha (lze vyplnit na místě)

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY MŮŽETE TAKÉ ZASLAT (v době zápisu):

  • datovou schránkou
  • poštou nebo do schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem

 

UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena

od 19.7. do 20.8. 2021.

Docházku na období letních prázdnin si mohou rodiče přihlásit do 25.5. 2021.

OŠETŘOVÁNÍ

Vážení rodiče,

podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřování dítěte.

Základní informace nejdete na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

ZÁSTUP NA ÚKLID MŠ

Mateřská škola přijme od 26.4. 2021 uklízečku

za dlouhodobou nemoc na zkrácený pracovní úvazek.

Bližší informace získáte na telefonu 733 539 854

nebo v kanceláři školy.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Vážení rodiče.

Prosíme, věnujte pozornost novým hygienickým pokynům, které platí na naší škole

( viz příloha - modrý text ).

 

STRAVOVÁNÍ

Z hygienických důvodů nelze v první den nemoci vyzvedávat jídlo ze školní kuchyně.

Stravu nyní můžete odhlásit ráno do 8,00 hodin u vedoucí ŠJ - 495 485 272; 778 487 597.

POUZE Z DŮVODU NÁHLÉHO ONEMOCNĚNÍ.

Děkujeme za pochopení.

RODINNÉ OSLAVY

Prosíme rodiče,

aby do šaten nenosili pozvánky na oslavy dětí v rodinách.

Nepozvané děti jsou pak opravdu hodně zklamané.

Tento problém byl také řešen na zahajovací schůzce v měsíci září.

 

Děkujeme za pochopení.

Děti a učitelky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování.

Správce osobních údajů: Mateřská škola U Zámku, Chlumec n.C., Poděbradova 636, Chlumec n.C., 503 51

IČ: 75017504; DS: 6zrm2g; telefon: 495 485 262, 733 539 854; e-mail: skolka@msuzamku.cz

Pověřenec pro OÚ: Matěj Novotný, telefon: 737 039 437; e-mail: novotny.nb@gmail.com

 

 

PROJEKTY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT"

Projekt MŠMT, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012650

je spolufinancován Evropskou unií.

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Bližší informace naleznete v příloze.

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce provedla ve dnech 19.1 - 21.1. 2016 kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na naší škole. V příloze naleznete její závěry.

Čipové zabezpečení školy

Od 1.10.2015 lze do budovy školy vstupovat pouze za pomocí čipů.

Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy 

po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

 

 

 

 

Užívání školní zahrady

Od 1.září 2014 je školní zahrada

určena pouze pro děti,

které navštěvují naši MŠ.

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Zámku
Poděbradova 636/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 495 485 262, 733 539 854

Jídelna: 495 485 272, 778 487 597

ID datové schránky: cruvenm

Copyright © 2012 MŠ U Zámku | Created by Webové studio Xlibris.cz
Prohlášení o přístupnosti
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437