Aktuality

VÁNOČNÍ FOCENÍ

Ve čtvrtek 7.11. 2019 dopoledne proběhne v MŠ vánoční focení.

FOND DĚTÍ

VÁŽENÍ RODIČE, 

dne 5. 9. 2019 proběhla v naší MŠ schůzka, na které jste byli informováni o akcích, které se v tomto školním roce budou konat v MŠ pro vaše děti.

Zde jste si také odsouhlasili, že tyto nadstandardní aktivity budou financovány z peněz, které jste na začátku školního roku zaplatili ve třídách do fondu dětí. (700,- Kč na divadla, výlety včetně dopravy, Mikulášskou a vánoční nadílku, MDD, výstavy, kulturní a vzdělávací programy…)

Pokud jste se výše uvedené schůzky nezúčastnili a máte nějaké nejasnosti k čerpání fondu dětí, obraťte se na ředitelku školy.

                                                                                        Děkujeme

                                                                                        kolektiv MŠ

 

 

KULTURNÍ AKCE

V jednotlivých třídách vybíráme 700,-Kč na kulturní akce.

Projednáno na schůzce rodičů 5.9.2019.

 

Děkujeme za spolupráci.

ANGLICKÝ JAZYK

VÁŽENÍ RODIČE,

placení kroužku anglického jazyka bude probíhat v těchto termínech:

 • 21. října 2019

 • 16. prosince 2019

 • 17. února 2020

 • 20. dubna 2020

 • 15. června 2020

  vždy od 16,00 v oranžové třídě.

  Prosíme všechny rodiče o zajištění platby v tyto dny panu Mgr., Bc. J.Mrzenovi. 

  Děkujeme za spolupráci.

RODINNÉ OSLAVY

Prosíme rodiče,

aby do šaten nenosili pozvánky na oslavy dětí v rodinách.

Nepozvané děti jsou pak opravdu hodně zklamané.

Tento problém byl také řešen na zahajovací schůzce v měsíci září.

 

Děkujeme za pochopení.

Děti a učitelky

SAUNOVÁNÍ (PŘEDŠKOLÁCI)

ZAČÍNÁ 27.9. 2019 a pokračuje každý pátek do 29.11. 2019.

( celkem 10 hodin/ 550,- Kč ). 

DĚTI SI VŽDY PŘINESOU: 

 • pantofle vhodné do mokrého prostředí

 • prázdnou lahvičku na šroubování

 • holčičky s dlouhými vlasy budou mít učesané copánky

  a s sebou SKŘIPEC NA VLASY

   Osušky, ručníky a pitný režim zajišťuje mateřská škola. 

  Zmešká-li dítě některou hodinu, finanční prostředky se nevracejí. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování.

Správce osobních údajů: Mateřská škola U Zámku, Chlumec n.C., Poděbradova 636, Chlumec n.C., 503 51

IČ: 75017504; DS: 6zrm2g; telefon: 495 485 262, 733 539 854; e-mail: skolka@msuzamku.cz

Pověřenec pro OÚ: Matěj Novotný, telefon: 737 039 437; e-mail: novotny.nb@gmail.com

 

 

PROJETKY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT"

 

Projekt MŠMT, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012650

je spolufinancován Evropskou unií.

 

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Bližší informace naleznete v příloze.

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce provedla ve dnech 19.1 - 21.1. 2016 kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na naší škole. V příloze naleznete její závěry.

Čipové zabezpečení školy

Od 1.10.2015 lze do budovy školy vstupovat pouze za pomocí čipů.

Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy 

po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

 

 

 

 

Užívání školní zahrady

Od 1.září 2014 je školní zahrada

určena pouze pro děti,

které navštěvují naši MŠ.

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Zámku
Poděbradova 636/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 495 485 262, 733 539 854

Jídelna: 495 485 272, 778 487 597

ID datové schránky: cruvenm

Copyright © 2012 MŠ U Zámku | Created by Webové studio Xlibris.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437