Aktuality

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Milí rodiče,

prázdniny jsou tady - celé léto před námi.

Přejeme Vám i Vašim dětem úžasné dny plné sluníčka a pohody.

Odpočívejte, nabírejte síly a z prázdnin si přivezte mnoho nezapomenutelných zážitků

a Vaše děti kamarády na celý život.

 

Školáci, vykročte pravou nohou do první třídy a doufáme, že se přijdete pochlubit s jedničkami.

A my se v novém školním roce budeme zase těšit na naši "drobotinu".

 

To vše Vám přeje celý kolektiv MŠ.

VŘELÝ DÍK

Vážení rodiče,

moc Vám děkujeme za "překrásný, neobvyklý, výjimečný" konec školního roku.

Poděkování v Chlumeckých listech i rozloučení na školní zahradě pro nás opravdu moc znamená.

Vážíme si toho (a jediné oko nezůstalo suché...) a zároveň slibujeme, že se budeme snažit Vás nezklamat

i v následujících letech.

Kolektiv MŠ

UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena

od 19.7. do 20.8. 2021.

Docházku na období letních prázdnin si mohou rodiče přihlásit do 25.5. 2021.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Vážení rodiče.

Prosíme, věnujte pozornost novým hygienickým pokynům, které platí na naší škole

( viz příloha - modrý text ).

 

STRAVOVÁNÍ

Z hygienických důvodů nelze v první den nemoci vyzvedávat jídlo ze školní kuchyně.

Stravu nyní můžete odhlásit ráno do 8,00 hodin u vedoucí ŠJ - 495 485 272; 778 487 597.

POUZE Z DŮVODU NÁHLÉHO ONEMOCNĚNÍ.

Děkujeme za pochopení.

RODINNÉ OSLAVY

Prosíme rodiče,

aby do šaten nenosili pozvánky na oslavy dětí v rodinách.

Nepozvané děti jsou pak opravdu hodně zklamané.

Tento problém byl také řešen na zahajovací schůzce v měsíci září.

 

Děkujeme za pochopení.

Děti a učitelky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování.

Správce osobních údajů: Mateřská škola U Zámku, Chlumec n.C., Poděbradova 636, Chlumec n.C., 503 51

IČ: 75017504; DS: 6zrm2g; telefon: 495 485 262, 733 539 854; e-mail: skolka@msuzamku.cz

Pověřenec pro OÚ: Matěj Novotný, telefon: 737 039 437; e-mail: novotny.nb@gmail.com

 

 

PROJEKTY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT"

Projekt MŠMT, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012650

je spolufinancován Evropskou unií.

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Bližší informace naleznete v příloze.

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce provedla ve dnech 19.1 - 21.1. 2016 kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na naší škole. V příloze naleznete její závěry.

Čipové zabezpečení školy

Od 1.10.2015 lze do budovy školy vstupovat pouze za pomocí čipů.

Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy 

po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

 

 

 

 

Užívání školní zahrady

Od 1.září 2014 je školní zahrada

určena pouze pro děti,

které navštěvují naši MŠ.

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Zámku
Poděbradova 636/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 495 485 262, 733 539 854

Jídelna: 495 485 272, 778 487 597

ID datové schránky: cruvenm

Copyright © 2012 MŠ U Zámku | Created by Webové studio Xlibris.cz
Prohlášení o přístupnosti
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437