Vzdělávací program

Přechod z předškolního období do školních lavic dokáže vnést neklid do nejedné rodiny. Všichni rodiče si přejí, aby jejich dítě bylo ve škole úspěšné a spokojené. Společně podporujeme duševní pohodu dětí, soustředíme se na to, co každý prožívá, co cítí. Vždyť vnitřní život se vynořuje na povrch jen za příznivých podmínek. Nechceme usilovat o stejnou úroveň všech, ale o rozvoj individualit. Vzdělávání jde přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností. K tomu všemu přispívá školní vzdělávací program s názvem „V pohodě“.

Cíle vzdělávacího programu

 • budovat u dětí zájem a potřebu poznávat, získávat nové informace
 • rozvíjet tvořivost a představivost dětí
 • rozvíjet důvěru ve vlastní síly a schopnosti
 • spolupracovat, mít v ostatních oporu a být součástí fungující skupiny, umět komunikovat s ostatními
 • podporovat vznik prvních přátelství, nacházet kamarády pro život
 • učit se rozpoznávat problémy a hledat cesty k jejich řešení, za svou volbu nést odpovědnost
 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • upřednostňovat „zdravý životní styl“

Priority vzdělávacího programu

 • vytvoření optimálních podmínek ve škole, kde se děti se zájmem vzdělávají
 • pestrost vzdělávacích nabídek, které rozvíjí individuální možnosti každého dítěte
 • vytvoření fungující týmové spolupráce mezi dětmi, zaměstnanci školy a rodiči
 • aktivní spolupráce s rodiči a partnery školy – škola „otevřená“ instituce

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Zámku
Poděbradova 636/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 495 485 262, 733 539 854

Jídelna: 495 485 272, 778 487 597

ID datové schránky: cruvenm

Copyright © 2012 MŠ U Zámku | Created by Webové studio Xlibris.cz
Prohlášení o přístupnosti
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437