Provoz MŠ: 6,15 – 16,30 hodin skolka@msuzamku.cz

JARNÍ PRÁZDNINY


O jarních prázdninách (13.2. - 17.2. 2023) bude v provozu pouze třída červená a žlutá
a nebude se konat logopedie, kroužek anglického jazyka ani plavání (náhradní termín plavání - pondělí 27.2. 2023).

Plavání

Vážení rodiče, v příloze najdete bližší informace ke kurzu plavání, který pro přihlášené děti začíná v pátek 2.12.2022. Děti musí být v mateřské škole ráno nejpozději v 7,15 hodin. Děkujeme za spolupráci. (Příloha ke stažení v PDF)

Čipové zabezpečení školy

Do budovy školy lze vstupovat pouze za pomocí čipů. Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz.

PROJEKTY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT" Projekt MŠMT, registrační číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020075 je spolufinancován Evropskou unií.

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1.9.2017 bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Viz priložený soubor "Povinné vdělávání".

Najdete nás na

sociálních sítích