Provoz MŠ: 6,15 – 16,30 hodin skolka@msuzamku.cz

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Prožili jsme krásné odpoledne.

Poděkování rodičů pro nás
hodně znamená.

Kolektiv MŠ

LETNÍ PRÁZDNINY

Mateřská škola bude
v letních měsících uzavřena
od 1.7. do 2.8.2024.

Čipové zabezpečení školy

Do budovy školy lze vstupovat pouze za pomocí čipů. Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz.

PROJEKTY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT" PROJEKT ŠABLONY I°. Registrační číslo: CZ.02.02.03/0022_002/002990 je spolufinancován Evropskou unií.

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI.

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1.9.2017 bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Viz priložený soubor "Povinné vdělávání".

Najdete nás na

sociálních sítích