Provoz MŠ: 6,15 – 16,30 hodin skolka@msuzamku.cz

SAUNOVÁNÍ

Vážení rodiče,
v příloze najdete bližší pokyny
pro saunování.

Placení ve výši 810,- Kč
bude probíhat v úterý 3.10. 2023
od 6,15 do 8,15 hodin
v kanceláři školy (spojovací chodba).

Děkujeme za spolupráci.

Čipové zabezpečení školy

Do budovy školy lze vstupovat pouze za pomocí čipů. Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz.

PROJEKTY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT" PROJEKT ŠABLONY I°. Registrační číslo: CZ.02.02.03/0022_002/002990 je spolufinancován Evropskou unií.

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1.9.2017 bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Viz priložený soubor "Povinné vdělávání".

Najdete nás na

sociálních sítích