Provoz MŠ: 6,15 – 16,30 hodin skolka@msuzamku.cz

VÁŽENÍ RODIČE

Vážení rodiče,
srdečně děkujeme
za krásné květiny
i "tučnou" obálku.
My si to
užijeme...


Kolektiv MŠ

"BÁJEČNÍ RODIČE"

Milí rodiče,
nedokážeme ani slovy vyjádřit,
co pro nás Vaše poděkování znamená!

Moc si toho vážíme
a budeme se snažit Vás
i v budoucnu nezklamat.

Kolektiv MŠ


LETNÍ PRÁZDNINY

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena
od 24.7. do 25.8.2023.

Čipové zabezpečení školy

Do budovy školy lze vstupovat pouze za pomocí čipů. Ty jsou vydávány u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč.

Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.msuzamku.cz.

PROJEKTY MŠ

"ŠKOLNÍ ASISTENT" Projekt MŠMT, registrační číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020075 je spolufinancován Evropskou unií.

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1.9.2017 bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Viz priložený soubor "Povinné vdělávání".

Najdete nás na

sociálních sítích