Provoz MŠ: 6,15 – 16,30 hodin skolka@msuzamku.cz

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/25

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/25.
Ke stažení: školné 2024/2025


Knihovna pro rodiče

V žluté tříde je možné si vypůjčit níže uvedenou odbornou literaturu...
Ke stažení: Knihovna pro rodiče (pdf)


Desatero pro rodiče dětí předškoního věku

Rodiče se často ptají, co by mělo jejich dítě v době, kdy ukončuje svůj předškolní věk, zpravidla zvládnout. Následující desatero poskytuje základní orientaci ve věcech výchovy a vzdělávání dětí.
Ke stažení: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (pdf)


Správné držení tužky

Od doby, kdy dítě začíná kreslit, je nutné dbát na správné sezení, držení tužky a na upevňování dalších pracovních návyků.
Ke stažení: Správné držení tužky (pdf)


Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

Od 1. září 2017 je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud tak neučiní, bude porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení. Jak bude organizována výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ (pravidla budou zakotvena ve školním řádu).
Ke stažení: Povinné vždělání (pdf)

Najdete nás na

sociálních sítích