Provoz MŠ: 6,15 – 16,30 hodin skolka@msuzamku.cz

Když jsou děti samostatné a plně adaptované na režim školy, mohou se zapojit do následujících nadstandardních aktivit. Nadstandardní aktivity jsou určeny především pro děti od 5 let.

Program pro zdraví

 • saunování (1x týdně v podzimních měsících)
 • „Malí plavčíci“ - plavecký výcvik v bazénu v Hořicích
 • „Sportovní školička“ - cvičení v sokolovně (1x týdně využíváme velký prostor a nářadí v sokolovně)
 • sportování na hřišti pod sokolovnou
 • cvičení s overbally
 • cvičení jógy pro děti
 • škola v přírodě – týden s bohatým sportovním a zábavným programem v Krkonoších
 • otužování ve vodním mlhovišti na školní zahradě (v letních měsících)

Projekt: „Budou z nás školáci“

 • den školních aktovek – aneb hrajeme si na školu
 • návštěva ve škole – děti se zúčastní vyučování v základní škole, navštíví školní družinu, kde si mohou vše prohlédnout a pohrát si, seznámí se také s provozem školní jídelny a vyzkouší si, jak se zde vydávají obědy
 • pasování na školáka – velká slavnost se zábavným programem a „šerpováním“ školáčků

Projekt: „Indiánský den“

 • seznamujeme se s tím, jak se žije v přírodě, hrajeme si na Indiány, opékáme buřty a nocujeme ve školce

Projekt: „Zkus to říct anglicky“

 • získávání základů anglického jazyka zábavnou a hravou formou

Projekt: „My a technika“

 • pomocí akreditovaných programů se děti seznamují s prací na počítači a se základy programování - úzce spolupracujeme s „Malou technickou univerzitou“, která pro nás několikrát ročně připravuje zajímavá „technická“ dopoledne

Projekt: „Hbité jazýčky“

 • logopedická prevence pro děti, které mají drobné vady řeči pod dozorem logopedické asistentky naší školy a ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči a sluchu v Hradci Králové

Projekt: „Baby studio“

 • spolupracujeme s Domovem V Podzámčí, děti společně se seniory zpívají, cvičí, povídají si ...

Najdete nás na

sociálních sítích